Het Meldpunt zet in op

 
 

Het Meldpunt is een gebruiksvriendelijke beveiligde webapplicatie en geeft ‘realtime’ overzicht op uitbraken van infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) in de regio. Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) en GGD’en, weten zo van elkaar welke uitbraken er spelen.

Het Meldpunt faciliteert transparantie en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, VVT-instellingen en GGD. Zo kan u tijdiger preventieve maatregelen nemen om verspreiding van infectieziekten in uw instelling te voorkomen.

Om de samenwerking te waarborgen is een convenant opgesteld en ondertekend door alle deelnemende ketenpartners in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Het Meldpunt faciliteert transparantie en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, VVT-instellingen en GGD. Zo kan u tijdiger preventieve maatregelen nemen om verspreiding van infectieziekten in uw instelling te voorkomen.

Convenant

 

 
 

In de periode van 2013 tot 2015 heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid een inventariserend vooronderzoek uitgevoerd onder zorgprofessionals, managers en bestuurders van ziekenhuizen en VVT-instellingen.

 

Als u ons belt op +31(0)10 452 1175 bekijken we graag de mogelijkheden met u. U kunt ook een e-mail sturen naar support@renvl.nl. We nemen daarna graag contact met u op