Het Meldpunt is een gebruiksvriendelijke beveiligde webapplicatie en geeft ‘realtime’ overzicht op uitbraken van infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) in de regio. Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) en GGD’en, weten zo van elkaar welke uitbraken er zijn en spelen daar op in.

 

Lees meer

 
 
  • Digitaal melding maken wanneer het u uitkomt
  • Realtime overzicht van uitbraken van infectieziekten en BRMO
  • 2x per jaar terugkoppeling van meldingen en trends door de GGD
  • Meldingen van eigen organisatie beschikbaar voor administratie en analyse
 
  • Contactgegevens beschikbaar van melders
  • In één keer melden aan GGD en aan ketenpartners
  • Indien nodig direct melden aan het RIVM via SO-ZI/AMR
  • Tijdig(er) preventieve maatregelen nemen bij komst patiënt uit uitbraaksituatie
 

Als u ons belt op +31(0)10 452 1175 bekijken we graag de mogelijkheden met u. U kunt ook een e-mail sturen naar support@renvl.nl. We nemen daarna graag contact met u op