Hogere doelen Meldpunt:

 
 

Het Meldpunt faciliteert transparantie en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, VVT-instellingen en GGD. Zo kunt u tijdiger preventieve maatregelen nemen om verspreiding van infectieziekten in uw instelling te voorkomen.

In de regio Zuid-West Nederland (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland) zijn ruim 300 professionals aangesloten vanuit bijna alle zorginstellingen.
Een uitbraakmelding verschaft o.a. inzicht in waar de uitbraak is (organisatie en afdeling), hoeveel zieken er zijn (patiënten/cliënten en medewerkers) of er diagnostiek is verricht, wat de verwekker is, of er afdelingen gesloten zijn, er contactonderzoek wordt gedaan en of er onrust is. In het Meldpunt worden géén individuele patiëntgegevens gedeeld.

Om de samenwerking te waarborgen is een convenant opgesteld en ondertekend door bestuurders van alle deelnemende organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland.

Convenant

 

 
 

Uit een inventariserend vooronderzoek onder zorgprofessionals, managers en bestuurders van ziekenhuizen en VVT-instellingen kwamen gedeelde zorgen en verschillende, maar verenigbare behoeftes naar voren.

Ontwikkeling van het Meldpunt
Het projectteam MUIZ coördineerde:

  • ontwikkeling van een bestuurlijk samenwerkingsconvenant MUIZ, met juristen vanuit Gemeente Rotterdam, de koepelorganisaties Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Stichting ConForte en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.
  • ontwikkeling van de webapplicatie MUIZ, samen met Ranshuijsen van Loon. In werkbijeenkomsten en ICT sprints is de webapplicatie ontwikkeld door professionals uit ziekenhuizen, VVT-instellingen en GGD’en, waaronder artsen microbioloog, specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie en artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding.
  • ontwikkeling van een communicatie toolkit met communicatiedeskundigen vanuit de diverse partijen.

 

 

Als u ons belt op +31(0)10 452 1175 bekijken we graag de mogelijkheden met u. U kunt ook een e-mail sturen naar support@renvl.nl. We nemen daarna graag contact met u op