Handige downloads en links
Handige downloads
Lijst Korte MUIZ-instructie video’s
 
Factsheet Meldpunt (2020)
 
Onderzoek en Start MUIZ in 2017
 
Sfeerimpressie symposium
 
Uitbraak van een Infectieziekte (2020)
 
Handige links

Leverancier/ontwikkelaar MUIZ-webapplicatie:
www.ranshuijsen.nl

Rijksoverheid – Antibioticaresistentie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/antibioticaresistentie

Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie:
www.zorgnetwerkenabr.nl

Onder welke GGD valt mijn organisatie:
www.ggd.nl

Artikel 26:
lci.rivm.nl/draaiboeken/artikel-26-meldingen-wpg-instellingen

Voor richtlijnen infectieziekten:
lci.rivm.nl

Nederlandse Zorgautoriteit – MRNO/MRSA uitbraak
www.nza.nl  (Zoeken op bijv. MRNO)