U meldt een uitbraak in de webapplicatie MUIZ. Alle aangesloten professionals in alle zorgorganisaties én de GGD in de regio krijgen een e-mail notificatie van de melding. Men kan inloggen om de informatie te raadplegen.

Melden en raadplegen

U bepaalt wie er in uw organisatie toegang krijgt tot MUIZ en of zij melden of alleen raadplegen (inzien).
In MUIZ kunnen uitbraken van BRMO Incl. MRSA, gastro-enteritis, luchtweginfecties en influenza, scabiës, Covid-19 en overige andere uitbraken worden gemeld. Ook kan aangegeven worden om welk micro-organisme het gaat.
Door overzicht op uitbraken in de regio zijn tijdig preventieve maatregelen te nemen om infectieziekten in uw organisatie te voorkomen.

Persoonlijke instellingen

Wilt u alleen genotificeerd worden over uitbraken in zorg organisaties waar u patiënten mee uitwisselt? Of alleen over uitbraken in uw eigen GGD regio? Uw voorkeursinstellingen kunt u in MIJN ACCOUNT aangeven.

Contactgegevens in het MUIZ adresboek

Alle aangesloten professionals zijn met contactgegevens opgenomen in het adresboek.

Data beheren

Door alle data naar een Excel bestand te exporteren zijn alle meldingen van uw eigen organisatie overzichtelijk in te zien en te analyseren.

 
 
 • Digitaal melden van artikel 26 uitbraken volgens de Wpg (Wet publieke gezondheid)
 • In één keer melden aan de zorgorganisaties in uw regio én aan de GGD op het moment dat het u uitkomt
 • Realtime overzicht van uitbraken van alle infectieziekten en BRMO in de eigen regio
 • Eerdere herkenning infectieziekten (syndromen/klachten) bij bewoners als bekend is wat er in regio aanwezig is
 • Tijdig preventieve maatregelen kunnen nemen om verspreiding van infectieziekten in uw organisatie te voorkomen
 • Besparing kosten, leed en onrust door voorkomen of beperking van een uitbraak
 
 • Transparantie over uitbraken, ‘normalisering’
 • Versterking infectiepreventie en awareness op uitbraken
 • Aandacht voor (versterking van) infectiepreventie, van zowel professionals als bestuurders
 • Regionale rapportages van alle uitbraken kunnen worden gemaakt
 • Meldingen van alle locaties binnen eigen organisatie beschikbaar
 • Indien nodig direct doormelden BRMO aan het RIVM via SO-ZI/ABR
 • Makkelijk juiste persoon bereikbaar bij vragen aan elkaar over elkaars uitbraak (contactpersoon met gegevens bij uitbraak beschikbaar
 

Stappen in proces voor zorgorganisatie

 1. Zoek contact met de GGD en/of ABR zorgnetwerk van jouw regio
 2. Implementatiegesprek volgt
  1. Uitleg over MUIZ aan contactpersonen van zorgorganisatie en/of de infectiepreventie commissie.
  2. Excelbestand wordt ingevuld met locaties en afdelingen van organisatie en namen gebruikers van organisatie.
 1. Gebruikers krijgen een (online) Training MUIZ
 2. Na de training
  1. Gebruikers ontvangen mail van mailer@renvl.nl met verzoek om geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
  2. De gebruikers ondertekenen deze geheimhoudingsverklaring en mailen deze naar support@renvl.nl
 1. Gebruikers ontvangen van de supportafdeling van MUIZ de inloggegevens en instructies en kunnen starten met melden of raadplegen van uitbraken in MUIZ.

Stappen in proces voor GGD

 • Zoek contact met het ABR zorgnetwerk van je regio of hier plannen zijn om MUIZ te implementeren als je nog niet benaderd bent.
 • Andere GGDen kunnen vanuit ervaring informatie geven.
 • Neem contact op met Ranshuijsen voor de aansluiting. 
 • Tekenen van convenant en licentieverklaring.
 • Stappen 2 t/m 5 zijn hetzelfde als voor zorgorganisatie. Dit kan door het ABR zorgnetwerk, een andere GGD of Ranshuijsen worden begeleid. Dit verschilt per regio.

Voor binnen de GGD:

 • Interne werkwijze maken voor verwerking van een uitbraakmelding in MUIZ in bv Hpzone (voorbeelden zijn beschikbaar)
 • Bespreken hoe reageren op meldingen, die:
  • zich niet beperken tot 1 organisatie (realtime surveillance)
  • risico vormen op verspreiding naar publieke domein
 • Terugkoppeling van periodieke cijfers en trends naar de regio (passende format komt beschikbaar)
 

Zie hier huidige deelnemende zorgorganisaties, GGD'en en ABR zorgnetwerken.

Landelijke werkgroepen met vertegenwoordiging vanuit verschillende ABR Zorgnetwerk en GGD regio’s. Meer weten of geïnteresseerd om deel te nemen?

 1. Operationele werkgroep key-users
  • Functionele aanpassingen MUIZ en wensen gebruikers en testen nieuwe updates
 1. Inhoudelijke werkgroep
  • Medisch inhoudelijk, meldingscriteria
 1. Data analyse werkgroep
  • Data analyse, uniformering rapportages
 1. CAB (Change advisory board)
  • Voorstellen uit de werkgroepen worden hier beoordeeld en uitgezet aan de software leveranciers (binnen budget).
  • Geeft advies aan de stuurgroep
 1. Strategische werkgroep
  • Besluitvormend proces, strategische afspraken, financiering

Toekomst visie/ ideeën:

  • Inzicht in uitbraken over regio grenzen heen

 

 

 

GDDen kunnen ons bellen op +31(0)10 452 1175 of e-mailen op info@renvl.nl.
Zorgorganisaties kunnen op de contactpagina kijken voor de contactgegevens van de betreffende GGD.