Wat is MUIZ?
Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) bestaat uit een webapplicatie, een bestuurlijk samenwerkingsconvenant, meldcriteria en een netwerk van samenwerkende professionals in infectiepreventie.

De webapplicatie MUIZ faciliteert het transparant melden van uitbraken aan de GGD en andere zorginstellingen in de regio. Het zorgt voor overzicht en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Een uitbraakmelding verschaft o.a. inzicht in:
- de locatie en afdeling van een uitbraak
- hoeveel zieken er zijn
- of er diagnostiek is verricht
- wat de verwekker is
- of er afdelingen gesloten zijn
- er contactonderzoek wordt gedaan
- of er onrust is

In MUIZ worden géén individuele patiëntgegevens gedeeld. Om de samenwerking te waarborgen is een bestuurlijk samenwerkingsconvenant ondertekend door bestuurders van alle deelnemende organisaties.

 
 
 
  • Digitaal melding maken wanneer het u uitkomt
  • Realtime overzicht van uitbraken van infectieziekten en BRMO
  • 2x per jaar terugkoppeling van meldingen en trends door de GGD
  • Meldingen van eigen organisatie beschikbaar voor administratie en analyse
 
  • Digitaal melding maken wanneer het u uitkomt
  • Realtime overzicht van uitbraken van infectieziekten en BRMO
  • 2x per jaar terugkoppeling van meldingen en trends door de GGD
  • Meldingen van eigen organisatie beschikbaar voor administratie en analyse
 

Als u ons belt op +31(0)10 452 1175 bekijken we graag de mogelijkheden met u. U kunt ook een e-mail sturen naar support@renvl.nl. We nemen daarna graag contact met u op