Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) is een webbased softwareprogramma.

MUIZ helpt bij het transparant melden van uitbraken van alle infectiezieken, zoals gastro-enteritis, luchtweginfecties en Covid-19, scabiës, & BRMO (incl. MRSA) aanzorgorganisaties in de regio én aan de GGD. Het zorgt voor overzicht en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. Het direct melden bij de start van een uitbraak, geeft een realtime overzicht voor de regio. Zo kunt u tijdig preventieve maatregelen nemen om verspreiding van infectieziekten in uw organisatie te voorkomen. Dit bespaart kosten, leed en onrust.

Een uitbraakmelding kan o.a. inzicht geven in:

 • waar de uitbraak is (organisatie, locatie en afdeling);
 • hoeveel zieken er zijn (patiënten/cliënten en medewerkers)
 • of er laboratoriumonderzoek is gedaan
 • wat de verwekker(micro-organisme) is
 • of er afdelingen gesloten zijn
 • of contactonderzoek wordt gedaan
 • of er onrust is
 • Verloop van de eigen uitbraak in de tijd (ook in exporteerbare data)

In MUIZ worden géén individuele patiëntgegevens gedeeld. Voor zorgorganisaties is MUIZ gratis.

Bekijk op de AMR Zorgnetwerk over wat MUIZ is.

Bekijk op de Youtube video van AMR Zorgnetwerk waarom MUIZ belangrijk is, hoe MUIZ in de praktijk werkt en wat je er als zorgprofessional aan hebt.

 
 
 
 • In één keer melden aan de GGD en aan de andere zorgorganisaties in uw regio wanneer het u uitkomt
 • Realtime overzicht van uitbraken van alle infectieziekten en BRMO in de eigen regio
 • Eerdere herkenning infectieziekten (syndromen/klachten) bij bewoners als bekend is wat er in regio aanwezig is
 • Tijdig preventieve maatregelen kunnen nemen om verspreiding van infectieziekten in uw organisatie te voorkomen
 
 • Besparing kosten, leed en onrust door voorkomen of beperking van een uitbraak
 • Versterking infectiepreventie en awareness op uitbraken
 • Meldingen van alle locaties binnen eigen organisatie beschikbaar
 • Indien nodig direct doormelden BRMO aan het RIVM via SO-ZI/ABR
 • Makkelijk juiste persoon bereikbaar bij vragen aan elkaar over elkaars uitbraak (contactpersoon met gegevens bij uitbraak beschikbaar)
 

GDDen kunnen ons bellen op +31(0)10 452 1175 of e-mailen op info@renvl.nl.
Zorgorganisaties kunnen op de contactpagina kijken voor de contactgegevens van de betreffende GGD.